libaert3D
liebaert1

De naalden van vlakbreimachines moeten heel precies uitgelijnd worden. De fijnheid gaat tot 40 naalden per duim. Aangezien de onderste en bovenste rijen elkaar aan grote snelheid moeten passeren, waarbij nog plaats moet zijn voor de draden, is uiterst precieze uitlijning heel belangrijk. Aangezien een naaldenrij verscheidene meter lang kan zijn, is het louter manueel en visueel uitlijnen een praktisch onmogelijke taak. Wij hebben een op machinevisie gebaseerd syteem ontwikkeld om de operator bij te staan bij deze taak.